Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Yayın Politikası
Publication Principles
Etik Kurallar
Ethical Rules
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence
 • Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanlığı tarafından yayımlanan “SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi”, yılda iki kez yayımlanan (Haziran-Aralık), sosyal bilimlerle ilişkili bilimsel makalelere yer veren, ulusal ve hakemli bir dergidir.

  SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi’nde Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir. Strateji ve Güvenlik, uluslararası ilişkiler ve bölgesel çalışmalar, savaş araştırmaları, askerî tarih, savunma yönetimi, istihbarat çalışmaları, harp ve silahlı çatışma hukuku ve askerî sosyoloji dallarındaki makaleler dergi editörlüğü tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar, alanında uzman iki hakem tarafından çift-kör hakemlik esasına göre değerlendirilmektedir.

  SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi ULAKBİM TR Dizin, ULAKBİM Dergipark, Google Scholar bilimsel yayın dizinleri ve veri tabanlarında taranmaktadır.

  Derginin Tarihçesi

  SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi 1991 yılında “Kara Harp Okulu Dergisi” adıyla yayın hayatına başlamıştır. 1995 yılında ismi “Kara Harp Okulu Bilim Dergisi” olarak değiştirilmiştir. 2006 yılından itibaren ulusal ve hakemli bir dergi statüsüne uygun biçimde yayın yapmaktadır. 2020 yılı 2. sayısından itibaren ismi “SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi” olarak yayın hayatına devam etmektedir.


  Önceki Sayılar (Previous Issues) • The Journal of Defence and War Studies is a national, double-blind refereed journal published semiannually (June-December) by the Dean’s Office of Turkish Military Academy. It accepts articles related to social sciences. The scientific and linguistic content of the studies published in the Journal is under the authors’ responsibility. The views expressed in the journal are solely of the authors and do not necessarily reflect the views of the National Defence University, Ministry of Defence or The Turkish Armed Forces.

  The Journal accepts articles in Turkish and English. The articles related to strategy and security, international relations and regional studies, war researches, military history, defence management, intelligence studies, law of armed conflicts and military sociology are accepted.

  The Journal is indexed/ abstracted by ULAKBİM TR Dizin, ULAKBİM Dergipark and Google Scholar Services.

  History of the Journal

  The Journal of Defence and War Studies started its publishing life in 1991 named as “The Journal of Turkish Military Academy”. It has changed its name as “The Science Journal of Turkish Military Academy” in 1995. It has been being published as a national and double-blind refereed journal since 2006. It has changed its name to “The Journal of Defence and War Studies” by its 2020 fall issue and continues its publishing life.


  Dergipark Bağlantı (Dergipark Link)

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/savsad


  İlgili Dergiler (Related Journals)

  Güvenlik Stratejileri Dergisi

  Savunma Bilimleri Dergisi

Sayfa Başına Dön