Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Yayın Politikası
Publication Principles
Etik Kurallar
Ethical Rules
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

Cilt 33 - Sayı 2 - 2023 (Volume 33 - Issue 2 - 2023)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

ASKERÎ TARİH / MILITARY HISTORY

Liman Von Sanders’in Almanca Raporlarına Göre Osmanlı Ordusunun I. Dünya Savaşı’nda Aldığı Yenilgiler Üzerine Bir Değerlendirme

Ozan TUNA

261-284

ULUSLARARASI İLİŞKİLER / INTERNATIONAL RELATIONS

1918’den Günümüze İşgal Korkusu ve Göçmen Sorunu Bağlamında Asya-Pasifik Bölgesi’nde Avustralya Dış Politikası

Orhan ÖZCAN

285-330

Interpretation of Factors That Influence Turkish-American Bilateral Affairs and Elaboration of These Elements Between 2009-2016

Mehmet DİREKLİ, Ege Volkan YILDIRIM

331-370

ASKERÎ HUKUK /MILITARY LAW

Askerî İnsan Geliştirme Teknolojileri ve Uluslararası İnsancıl Hukukun Temel İlkelerinin Yeniden Yorumlanması

Berkant AKKUŞ

371-404

ULUSLARARASI GÜVENLİK / INTERNATIONAL SECURITY

Türkiye’nin Irak’ın Kuzeyinde Yer Alan PKK Unsurlarına Yönelik 2015-2020 Yılları Arasında İcra Ettiği Sınır Ötesi Operasyonlar ve Sınır Güvenliğine Katkısı

Miraç Onur ŞAHİN

405-432

SAVUNMA ARAŞTIRMALARI / DEFENCE STUDIES

Türk Savunma Sanayinin İhracat Rekabet Gücünün Belirlenmesi

Erdem ATEŞ

433-460

Ülkelerin Savunma Tedarik Zincirinde Görev Alan Devlet Bünyesindeki Organizasyon Yapılarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi ve Türkiye İçin Organizasyon Modeli Önerisi

Vasfiye ÇELİK, Serpil EROL

461-508

YAYIN POLİTİKASI /Publication Principles

509-512

ETİK KURALLAR /Ethical Rules

513-520

YAZARLAR İÇİN REHBER /Author Guidelines

521-528

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Önceki Sayılar / ArchiveÖzel Sayılar /Special Issues

Sayfa Başına Dön