Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Ethical Rules and Publication Principles
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

Cilt 29 - Sayı 2 - 2019 (Volume 29 - Issue 2 - 2019)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

KUANTUM KRİPTANALİZİN SİBER SAVUNMADAKİ YERİ (Jel Kodu: C65, Z19, Makale Türü: Araştırma)

The Role of Quantum Cryptanalysis in Cyber Defense (Jel Code: C65, Z19, Article Type: Research Article )

Muharrem Tuncay GENÇOĞLU

179-202

DEĞİŞEN TERÖRİZM KONSEPTİNDE LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE TERÖRİZMİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Jel Kodu: F50,F51,F52, Makale Türü: Araştırma Makalesi)

Evaluation of Terrorism in Latin American Countries with Changing Terrorism Concept (Jel Code: F50,F51,F52, Article Type: Research Article)

Serkan YENAL, Memduh BEĞENİRBAŞ

203-227

INCONEL 718 ALAŞIMININ SERAMİK TAKIMLA TORNADA İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TAGUCHI METHODU İLE ARAŞTIRILMASI (Jel Kodu: I-10, Makale Türü: Araştırma Makalesi)

Investigation of the Factors Affecting the Machinability of Inconel 718 Alloy in Turning by Ceramic Tool with Taguchi Method (Jel Code:I-10, Article Type: Research Article)

Ayhan AYTAÇ, Kadir AZTEKİN

229-246

KAYNAK BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL AĞ KURAMLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ ÇEŞİTLENME (Jel Kodu: M16, M19, M59, Makale Türü: Kuramsal Makale)

The Diversity of Board of Directors in Turkish Companies within the Scope of Resource Dependency and Social Network Theory (Jel Code: M16, M19, M59, Article Type: Theoretical Article)

Pınar FAYGANOĞLU

247-266

A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF FLIPPED LEARNING MODEL (Jel Code: I-20, Article Type: Research Article)

Teknoloji Destekli Esnek Öğrenme Modelinin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma (Jel Kodu: I-20, Makale Türü: Araştırma Makalesi)

Kenan ACAROL

267-295

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Önceki Sayılar / ArchiveÖzel Sayılar /Special IssuesSayfa Başına Dön