Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Ethical Rules and Publication Principles
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

Cilt 29 - Sayı 1 - 2019 (Volume 29 - Issue 1 - 2019)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

YÜKSEK İRTİFA FİZYOLOJİSİ VE ADAPTASYONUN ASKERÎ FİZİKSEL HAZIR BULUNURLUK SEVİYESİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of the Effects of High Altitude Physiology and Adaptation on Military Physical Readiness Level, (Jel Kodu:I-10)

Mesut CERİT, Murat ERDOĞAN

1-15

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU (ISPS KOD) ÇERÇEVESİNDE LİMANLARDA HAZIRLANAN DİĞER GÜVENLİK PLANLARI İLE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK PLANININ ENTEGRASYONU

Integration of the Port Facility Security Plan with Other Security Plans Prepared in Ports within the Framework of the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), (Jel Kodu: L99, R4)

Özgür Köksal TOHUMCU, Hüseyin KAZAN

17-64

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ: KARBON TİCARETİ

The Future of Energy Sector: Carbon Trading, (Jel Kodu: E44, P34, P40, P45, O31.)

Bülent YILMAZ

65-91

ENGLISH TEACHERS' BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS PROJECT BASED LEARNING

İngilizce Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik İnanç ve Tutumları, (Jel Kodu:I-20)

Kenan ACAROL

93-110

İKNA TEKNİKLERİ AÇISINDAN NUTUK

Nutuk in Terms of Persuasion Techniques, (Jel Kodu:Y-30)

Kemalettin DENİZ, Rasim TARAKÇI

111-138

YENİ SOL DALGADAN KÜRESEL DALGAYA TÜRKİYE'DE TERÖRİZM

Terrorısm ınTturkey from the New Left Wave to theGglobal Wave, (Jel Kodu:F-52)

Engin AVCI

139-166

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Önceki Sayılar / ArchiveÖzel Sayılar /Special IssuesSayfa Başına Dön