Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Ethical Rules and Publication Principles
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

Cilt 32 - Sayı 2 - 2022 (Volume 32 - Issue 2 - 2022)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

SAVAŞ ARAŞTIRMALARI / WAR STUDIES

Reasons For Failure of Afghanistan National Security Forces

Fikret BAYIR

217-244

ULUSLARARASI GÜVENLİK /INTERNATIONAL SECURITY

Cyprus in the Security Council Resolutions from 1960 to 2021 (Failed Conflict Resolution)

Mahir TERZİ

245-272

SAVUNMA ARAŞTIRMALARI / DEFENCE STUDIES

Savunma Harcamalarının Ekonomiye Etkisi ve Harcama Kalemlerinin Ağırlıklarının Belirlenmesi

Bülent YILMAZ, Murat ATİK, Görkem MELEKOĞLU

273-304

ASKERÎ TARİH / MILITARY HISTORY

Çanakkale Savaşı’nda Bir Uçak Gemisi: Ark Royal (17 Şubat 1915-18 Mart 1915)

Emin KURT

305-344

Millî Mücadele’de Antep Savunması’ndan Batı Cephesi’ne 5’inci Tümen (1918-1921)

Güzin ÇAYKIRAN

345-382

Cumhuriyet Döneminde Modern Komando Eğitiminin Başlaması ve Amerikalı Yarbay Francois D’Eliscu’nun Türkiye’deki Faaliyetleri (1949-1953)

Erhan ÇİFCİ

383-406

ASKERÎ EĞİTİM YÖNETİMİ / MILITARY EDUCATION MANAGEMEN

Profesyonel Askerî Eğitim ve Türkiye’nin Model Arayışı

Barış ATEŞ

407-442

YAYIN POLİTİKASI /Publication Principles

443-446

ETİK KURALLAR /Ethical Rules

447-454

YAZARLAR İÇİN REHBER /Author Guidelines

455-462

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Önceki Sayılar / ArchiveÖzel Sayılar /Special Issues

Sayfa Başına Dön