Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Ethical Rules and Publication Principles
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

Cilt 31 - Sayı 2 - 2021 (Volume 31 - Issue 2 - 2021)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

ULUSLARARASI İLİŞKİLER / INTERNATIONAL RELATIONS

Uluslararası Sistem ve Kutup Yapıları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

A General Assessment on the International System and Polar Structures Article Type: Research Article, JEL Codes:F50, F51

Kemal Gürol KURTAY, Yunus GÖKMEN, Aygün ALTUNDAŞ, Kürşat KORKMAZ

201-224

SAVAŞ ARAŞTIRMALARI / WAR STUDIES

Değişen Karakteri Bağlamında Savaşla İlgili Kavramların Yeniden Sınıflandırılması Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: F50, F51, F52

Re-classification of the Concepts of War in the Context of Changing Character of War Article Type: Research Article, JEL Codes: F50, F51, F52

Hakkı Bahadır ÖZTÜRK

225-262

Askeri Harekâtın Evrimi ve İstihbarat, Gözetleme, Keşif Faaliyetlerinin Değişen Araçları Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu: H56, N40

Revolution in Military Affairs and Changing Instruments of Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Article Type: Research Article, JEL Code: H56, N40

Güngör ŞAHİN, Süfyan Kadir KIVAM

263-286

ASKERÎ TARİH / MILITARY HISTORY

Birleşik Krallık’ın Terörizmle Mücadelesinde Yasal Düzenlemelerin Sonuçları Makalenin Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu: F50, F51, F52

The Consequences of Legal Regulations in the United Kingdom’s Counter-Terrorism Article Type: Research Article, JEL Code: F50, F51, F52

Kazim Murat ÖZKAN, Ömer Furkan DEMİRCİ

287-318

SAVUNMA YÖNETİMİ / DEFENSE MANAGEMENT

Savunma Tedarik Projelerinde Risk Yönetimi Makale Türü: Derleme Makalesi, JEL Kodları: D81, H56, H57, O22

Risk Management in Defense Acquisition Projects Article Type:Review Article, JEL Codes: D81, H56, H57, O22

Mustafa Kemal TOPCU, Göksel KORKMAZ

319-356

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Önceki Sayılar / ArchiveÖzel Sayılar /Special Issues

Sayfa Başına Dön