Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Ethical Rules and Publication Principles
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

Cilt 30 - Sayı 2 - 2020 (Volume 30 - Issue 2 - 2020)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Yumuşak Güç ve Küresel Barış Gücü Arasındaki İlişki (Makalenin Türü: Araştırma Makalesi,
JEL Kodları: H56,L39,O30 )

The Relationship Between Soft Power and Global Peace Power Article Type: Resource Article, JEL Codes: H56,L39,O30

Eda Görkem AKKUŞ

161-178

AİHM Kararları Çerçevesinde Kitlelerin İstihbarat Maksatlı Gözetimi (Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: K10,F52)

Mass Surveillance in the Framework of the ECHR Judgments (Article Type: Research Article, JEL Codes: K10,F52)

Emre GÜZEY

179-208

İsrail Lobicilik Faaliyetlerinin Amerika'da Gelişimi ve Lobinin 2003 Irak Savaşı'na Etkisi (Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: F50,F51,F52)

The Development of Israel Lobbying Activities in the USA and the Effect of the Lobby on the 2003 Iraq War (Article Type: Research Article, JEL Codes: F50, F51, F52)

Serkan YENAL

209-226

Is There any Relationship Between Military Expenditure and Arms Transfer? A Research for the Period 2000-2019 (Article Type: Research article, JEL Code: M19)

Askerî Harcamalar ve Silah İhracatı Arasında İlişki Var mıdır? 2000-2019 Sürecini Kapsayan Bir Araştırma (Makalenin Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu: M19)

Rukiye CAN YALÇIN, Yunus GÖKMEN, Memduh BEGENİRBAŞ, Hakan Ömer TUNCA

227-252

Hibrit Savaş Kavramının Yeni Savaşlar Perspektifinden İncelenmesi (Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu: F50,F51,F52)

Reexamining the Concept of Hybrid Wars from the New Wars Perspective (Article Type:Resarch Article, JEL Code: F50,F51,F52)

Erol IŞIKÇI, Erman KİRAZ

253-266

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Önceki Sayılar / ArchiveÖzel Sayılar /Special Issues

Sayfa Başına Dön