Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Ethical Rules and Publication Principles
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

Cilt 30 - Sayı 1 - 2020 (Volume 30 - Issue 1 - 2020)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

BİSMARCK DÖNEMİNDEN 2. DÜNYA SAVAŞI'NA ALMAN JEOPOLİTİK DÜŞÜNCESİ: HAUSHOFER VE HİTLER KARŞILAŞTIRMASI (Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: F50, F52, F59)

German Geopolitics from Bismarck's Era to World War 2: Comparison of Haushofer and Hitler (Article Type: Research Article, JEL Codes:F50, F52, F59)

Tuğçe ARTAR, Emre BAYSOY

1-23

HİZMET ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE PERFORMANSI LİDERLİK ALGILAMALARINDAN ETKİLENİR Mİ? HİZMETKÂR LİDERLİK ÖRNEĞİ (Makalenin Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu: M19)

Are Service Employees' Job Satisfaction and Performance Affected by Perception of Leadership? Servant Leadership Sample. Article Type: Resource Article, JEL Code: M19

Memduh BEGENİRBAŞ, Rukiye CAN YALÇIN

25-49

AN ASSESMENT OF THE EASTERN MEDITERRANEAN TURKEY-LIBYA MARITIME BOUNDARY DELIMITATION AGREEMENT (Article Type: Research Article, JEL Codes: F5, F51, F53)

Doğu Akdeniz Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmasına İlişkin bir Değerlendirme (Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: F5, F51, F53)

Zekiye Nazlı KANSU

51-84

SAVAŞ KAVRAMININ DÖNÜŞÜMÜ: 1. ve 2. KÖRFEZ SAVAŞI ÖRNEĞİNDE HİBRİT SAVAŞLARIN İNCELENMESİ (Makalenin Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodları: F50,F51,F52)

Transformation of the War Concept: Investigation of Hybrid Wars in the Example of the First and Second Gulf War (Article Type: Research article, JEL Codes: F50,F51,F52)

Serkan YENAL

85-110

ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ROLÜ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Makale Türü: Araştırma Makalesi, JEL Kodu: M1)

The Role of Emotional Intelligence in Conflict Management: A Research on Academicians (Article Type:Resarch Article, JEL Code:M)

Almula Umay KARAMANLIOĞLU, Gülten ŞENKUL, Ünsal SIĞRI

111-139

YAYIN POLİTİKASI

Publication Principles

141-144

ARAŞTIRMA ETİK KURALLARI

Research Ethical Rules

145-152

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Önceki Sayılar / ArchiveÖzel Sayılar /Special Issues

Sayfa Başına Dön