Dergi Hakkında
About the Journal
Amaç ve Kapsam
Aim and Scope
Künye
Colophon
Kurullar
Boards
Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Ethical Rules and Publication Principles
Yazarlar için Rehber
Authors' Guidelines
Son Sayı
Last Issue
Önceki Sayılar
Previous Issues
İletişim
Correspondence

Cilt 28 - Sayı 1 - 2018 (Volume 28 - Issue 1 - 2018)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

SİGORTACILIKTA RİSK VE KASKO SİGORTASI: KASKO SİGORTASININ TERCİH EDİLMESİ ÜZERİNE AYDIN İLİNDE BİR UYGULAMA

Insurance risk and comprehensive coverage: An application in Aydin on the preference of comprehensive coverage

Umut Tolga GÜMÜŞ, Serkan ÖZDEMİR

1-29

BİRLİKLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DENETLEMELERİ HAZIRLIĞINDA ANTRENMAN MODEL ÖNERİSİ

An Example of Model Proposal for Preparation of Physical Education and Sport Inspection in Military Unit

Murat ERDOĞAN

31-48

POLİSTİREN YÜZEYLERDE ELEKTROLİZSİZ KAPLAMA YÖNTEMİYLE TRİETİLENTETRAMİN KULLANARAK BAKIR(CU) METALİ KAPLANMASINA YÖNELİK YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

Development of New Method for Coating Copper (Cu) Metal by Using Triethylenetetramine with Electroless Plating Method on Polystyrene Surfaces

Murat DEMİREL, Özgür ANIL

49-71

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE DAYALI OLUŞUMLAR İLE BU OLUŞUMLARIN ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GÜVENLİK BAĞLAMINDAKİ ETKİSİ: SİBER TERÖRİZM 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi Kapsamında Türkiye İncelemesi

A Study On The Conceptual Change Approach: The Concept Of Gases The Formations Based on Information and Communication Technologies and the Effects of These Formations on the International Relations in the Context of Security: Cyber Terrorism The Case of Turkey in the Scope of 2016-2019 National Strategy Document for Cyber Security

Mahir TERZİ

73-108

EFL TEACHERS' PERCEPTIONS ABOUT TEACHING GRAMMAR: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN NOVICE AND EXPERIENCED TEACHERS

İngilizce öğretmenlerinin dilbilgisi öğretimi ile ilgili algıları: yeni mezun öğretmenler ile tecrübeli öğretmenler arasında karşılaştırmalı bir çalışma

Okan ÖNALAN

109-125

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Önceki Sayılar / ArchiveÖzel Sayılar /Special IssuesSayfa Başına Dön